Renovatie

Verhuizing en ons nieuwe gebouw »

Wat zijn we blij dat we terug zijn aan de Scher- pencamp. Het gebouw is prachtig geworden. Nog niet alles is klaar maar we zijn al een heel eind. Een aantal zaken zullen in de grote vakantie af worden gemaakt. In een schooljaar 2 x verhuizen is een enorme klus. Het hele team heeft bergen […]

Lees verder »

Renovatie en verhuizing »

Renovatie en verhuizing Afgelopen weken zijn er onderzoeken uitgevoerd of er vleermuizen in de school zijn. Ze zijn niet aangetroffen. We kunnen dus opnieuw de omgevingsvergunning aanvragen. We hopen en verwachten dat de laatste financiële zaken ook geregeld kunnen worden zodat de renovatie na de vakantie kan gaan starten. De verhuiswagen staat woensdag 3 juli […]

Lees verder »

Renovatie »

Helaas moeten we nog even wachten op de definitieve start maar de voorbereidingen gaan alle- maal door. We hopen dat we na de grote vakantie met de renovatie kunnen beginnen maar er is nog niets zeker. We bezoeken wel vast de sportbasisschool aan de Bizetlaan en bekijken hoe we straks in dit gebouw zo goed […]

Lees verder »

Update renovatie »

De afgelopen periode is er veel werk verzet om de renovatie voor te bereiden. De planning was starten in de meivakantie. Helaas gaat er vertraging optreden. Er bestaat een mogelijkheid dat er vleermuizen in onze school aanwezig zijn in de spouwen van de school. Vleermuizen zijn een bedreigde diersoort en daarvoor is wet en regelgeving […]

Lees verder »

Informatie renovatie »

Lees verder »

Copyright 2018 Emmaschool Nijkerk