Start de Lelie Nijkerk »

In onze school start na de grote vakantie de Lelie Nijkerk. De leerlingen van onze school die daar naar toe gaan hebben al een kennismakingsmiddag op de Lelie gehad. Na de vakantie zitten ze bij ons in het gebouw aan de Bizetlaan. De leerkrachten zijn Danielle Roordink en Suzan Deetman. De groep krijgt de naam Anjer. […]

Lees verder »

Renovatie en verhuizing »

Renovatie en verhuizing Afgelopen weken zijn er onderzoeken uitgevoerd of er vleermuizen in de school zijn. Ze zijn niet aangetroffen. We kunnen dus opnieuw de omgevingsvergunning aanvragen. We hopen en verwachten dat de laatste financiële zaken ook geregeld kunnen worden zodat de renovatie na de vakantie kan gaan starten. De verhuiswagen staat woensdag 3 juli […]

Lees verder »

Avondvierdaagse Putten »

Lees verder »

De Veluwe Wandeltocht! »

Lees verder »

Jens is geboren! »

Zondag 23 april is juf Elvera bevallen van een gezonde zoon! Zijn naam is Jens, weegt 3635 gram en is 51 cm lang. In het geboortekaartje staat: Door hem bedacht, door Hem gemaakt door Hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een wonder! We wensen juf Elvera, Henri, grote zus […]

Lees verder »

PBS »

PBS Omdat wij als Koningin Emmaschool het schoolklimaat erg belangrijk vinden, hebben wij gekozen om te gaan werken met PBS. Wat is het doel van PBS? Het doel van PBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen. Hierdoor wordt het leren bevorderd. Met PBS maken we concreet wat wij qua gedrag van leerlingen […]

Lees verder »

Renovatie »

Helaas moeten we nog even wachten op de definitieve start maar de voorbereidingen gaan alle- maal door. We hopen dat we na de grote vakantie met de renovatie kunnen beginnen maar er is nog niets zeker. We bezoeken wel vast de sportbasisschool aan de Bizetlaan en bekijken hoe we straks in dit gebouw zo goed […]

Lees verder »

ZML-voorziening op de KES »

Nijkerk, een plek voor ál onze kinderen. Het afgelopen jaar zijn er in Nijkerk verschillende platformavonden geweest met het thema “Nijkerk; een plek voor al onze kinderen”. Op deze avonden hebben bewoners van Nijkerk samen met professionals gesproken over de wensen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst van de kinderen in Nijkerk. Het ging […]

Lees verder »

Update renovatie »

De afgelopen periode is er veel werk verzet om de renovatie voor te bereiden. De planning was starten in de meivakantie. Helaas gaat er vertraging optreden. Er bestaat een mogelijkheid dat er vleermuizen in onze school aanwezig zijn in de spouwen van de school. Vleermuizen zijn een bedreigde diersoort en daarvoor is wet en regelgeving […]

Lees verder »

Kinderzwerfboekstation geopend! »

De opening! Vandaag was het dan zo ver! De kinderen van onze school waren getuige van de onthulling van het zwerfboekstation. In de gymzaal was het groot feest. Al zingend gingen de boeken van hand tot hand. Overdag staat het zwerfboekstation buiten onder het afdak bij de ingang van de school. Kinderzwerfboek Kinderzwerfboek is een landelijk […]

Lees verder »

Copyright 2018 Emmaschool Nijkerk