PBS op school

We zijn het nieuwe schooljaar weer goed gestart met Positive Behavior Support. De afgelopen 2 jaar hebben we al veel geleerd en met elkaar verkend, dit jaar zitten we in ons laatste invoering jaar. Ook in onze tijdelijke huisvesting ziet u overal de picto’s waar we het gedrag beschrijven dat we van de kinderen verwachten. We zeggen niet wat er niet mag maar benoemen wat we van hen verwachten. Bijvoorbeeld “We lopen rustig in de gang” in plaats van “Niet rennen”. Voor alle ruimtes in school en op het plein hebben we gedragsverwachtingen. Ze hangen overal in de school. Goed gedrag gaan we dus aanleren, we oefenen dat met elkaar.