MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).  Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Via de MR op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Hierbij een aantal voorbeelden van onderwerpen, die besproken worden in de MR :

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de schoolgids
  • de verkeersveiligheid rond de school
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
  • invulling geven aan het Emmacafé (ideeën aandragen)

Vergaderdata MR schooljaar ’20-’21 »

De vergaderdata waren/zijn: 5 oktober 2020 23 november 2020 18 januari 2021 1 maart 2021 19 april 2021 14 juni 2021

Lees verder »

Vergaderdata 2018-2019 »

De volgende momenten vergadert de MR: 11 februari 2019 (19.30 uur) 6 mei 2019 (19:30 uur) 1 juli 2019 (18.00 uur)

Lees verder »

Wie zitten er in de MR? »

De MR van de Koningin Emmaschool bestaat uit 2 ouders/verzorgers: Marc Hazeleger (penningmeester) en Albert van Diest en 2 leerkrachten: Chantal Spoel (voorzitter en secretaris) en Linda Meeuwissen (voorzitter en secretaris). Ook sluit de directeur Marieke Bom aan bij de vergaderingen om informatie en advies te geven. Alle leden kunnen onderwerpen aandragen die besproken moeten worden.

Lees verder »

Copyright 2021