PBS

PBS

Omdat wij als Koningin Emmaschool het schoolklimaat erg belangrijk vinden, hebben wij gekozen om te gaan werken met PBS.


Wat is het doel van PBS?

Het doel van PBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen. Hierdoor wordt het leren bevorderd. Met PBS maken we concreet wat wij qua gedrag van leerlingen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te belonen, lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De aanpak richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Schoolbrede aanpak

De kracht van PBS zit in de gezamenlijke aanpak. Het team heeft eerst vastgesteld welke waarden het meest waardevol zijn. Als alle grote en kleine mensen in de school veilig, respectvol en verantwoordelijk zijn, is de (werk) sfeer optimaal. Het is goed te erkennen dat iedereen daar hulp bij kan gebruiken. Alleen als we zo samenleven en samenwerken lukt het.

Positief

PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, waarin alle kinderen met plezier veel leren. Ieder kind (en iedere volwassene) vindt het fijn om complimenten te krijgen. Wij delen ze dan ook graag uit! Als er weer iets nieuws is geleerd op het gebied van goed gedrag, gaat dit regelmatig gepaard met een beloning. Zo stimuleren we kinderen tot positief gedrag.

Gedrag

We willen vooral de nadruk leggen op het vertellen en versterken van gewenst gedrag. Vanuit de gezamenlijke waarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid zijn voor de hele school, het klaslokaal, de gang, het plein, de toiletten en de gymzaal duidelijke afspraken over gewenst gedrag gemaakt.

Ondersteuning & hulp

Zoals gezegd is het goed om te erkennen dat iedereen hulp kan gebruiken om veilig, respectvol en verantwoordelijk te zijn. Alle kinderen worden aangemoedigd en geholpen om zich goed te gedragen. En net zoals bij taal of rekenen, heeft de ene leerling meer hulp nodig dan een andere leerling.

PBS-driehoek

PBS richt zich op alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen les in gedrag, waarbij gewenst gedrag wordt gewaardeerd en beloond. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen zich positief ontwikkeld. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag. Dit zijn de interventies op het groene niveau van de piramide. De leerlingen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen meekomen op school en in de klas. Dit zijn de interventies op het gele niveau van de piramide.

Resultaten

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

Op scholen waar PBS is ingevoerd:

  • Voelen leerlingen zich veiliger.
  • Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen.
  • Vertonen leerlingen minder probleemgedrag.
  • Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren.
  • Worden leerlingen minder vaak de klas uitgestuurd als corrigerende maatregel.
  • Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk.
  • Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg.
  • Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen.
  • Zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.