Presentatie renovatie

In de volgende bijlage vindt u de uitwerking van de renovatie die t.z.t. gaat plaatsvinden op de Koningin Emmaschool. Deze informatie is tijdens de infoavond gepresenteerd.