Update renovatie

De afgelopen periode is er veel werk verzet om de renovatie voor te bereiden. De planning was starten in de meivakantie.

Helaas gaat er vertraging optreden. Er bestaat een mogelijkheid dat er vleermuizen in onze school aanwezig zijn in de spouwen van de school. Vleermuizen zijn een bedreigde diersoort en daarvoor is wet en regelgeving in Nederland. Het broedseizoen start in mei. Het betekent dat wij niet kunnen starten met onze renovatie en dat het op dit moment ook niet duidelijk is wanneer we wel kunnen gaan beginnen. We houden u op de hoogte.