Koningin Emmaschool – de Lelie

Welkom op de website van de Koningin Emmaschool – de Lelie.

Onze school is één van de scholen van Educare. EduCare verzorgt speciaal onderwijs in Harderwijk en omgeving en is het bevoegd gezag van drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs, twee scholen voor onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en één school voor Praktijkonderwijs. Drie scholen staan in Harderwijk, twee scholen in Nunspeet en onze school in Nijkerk.

EduCare heeft als uitgangspunt, inspiratie en bron: de Bijbel als Gods woord, die de grondslag vormt van waaruit EduCare haar doelstellingen realiseert. Onderwijs en opvoeding in de van EduCare uitgaande scholen worden in deze geest en vanuit deze inspiratie gegeven.

Het motto is:  Educare een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat voor kinderen met speciale onderwijsbehoefte

Deze website is een eerste kennismaking voor ouders / verzorgers die onze school niet kennen. Helaas kunnen wij hier alleen maar algemene informatie verstrekken. Daarmee is zeker niet alles over de school gezegd! Omdat wij trots zijn op onze school, willen wij u deze graag laten beleven tijdens een bezoek en rondleiding. U kunt voor een dergelijk bezoek een afspraak maken met de directie.

In onze schoolgids gaan wij uitvoerig in op de organisatie van de school en het onderwijs. U kunt de schoolgids downloaden of telefonisch / via de mail om toezending van een exemplaar vragen.

Kijk verder op deze site hoe wij onze missie “Het beste uit het kind” willen realiseren

Namens het team van de Koningin Emmaschool – de Lelie,

Marieke Bom

Copyright 2023