Koningin Emmaschool – de Lelie Nijkerk

Welkom op de website van de Koningin Emmaschool, school voor gespecialiseerd onderwijs (SBO & SO, zml)

De Koningin Emmaschool is een school voor gespecialiseerd onderwijs. Onze school heeft 8 groepen voor speciaal basisonderwijs en drie groepen voor speciaal onderwijs (ZML). Op onze school vinden wij het belangrijk om leerlingen de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen.

Onze school is een christelijke school, waar alle kinderen en hun ouders/ verzorgers welkom zijn. Dit doen we met respect voor elkaar en we accepteren dat er onderlinge verschillen zijn. Onze visie is dat elk kind door God geliefd is, waardevol is en erbij hoort.

We hebben op school goed zicht op de ontwikkelmogelijkheden en kansen van de leerlingen. Ons onderwijs is erop gericht leerlingen zo te ondersteunen dat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Waar wij voor staan?

  • Speciaal (basis) onderwijs voor leerlingen uit de regio
  • Onderwijs zo vormgeven dat het leren wel lukt
  • We hebben positieve gedragsverwachtingen en bevorderen sociaal gedrag van leerlingen middels Positive Behaviour Support
  • Als onderwijsteam werken en ontwikkelen we ons samen
  • De ouders, het kind en de school werken samen

De Koningin Emmaschool is één van de zes scholen van Stichting EduCare. Onder de stichting vallen drie scholen voor speciaal basisonderwijs, één school voor praktijkonderwijs en twee scholen voor ZML leerlingen. Met ruim 280 medewerkers verzorgen wij binnen onze stichting onderwijs en begeleiding voor zo’n 950 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Deze website is een eerste kennismaking voor ouders / verzorgers die onze school niet kennen. Helaas kunnen wij hier alleen maar algemene informatie verstrekken. Daarmee is zeker niet alles over de school gezegd! Omdat wij trots zijn op onze school, willen wij u deze graag laten beleven tijdens een bezoek en rondleiding. U kunt voor een dergelijk bezoek een afspraak maken met de directie.

In onze schoolgids gaan wij uitvoerig in op de organisatie van de school en het onderwijs. U kunt de schoolgids downloaden of telefonisch / via de mail om toezending van een exemplaar vragen.

Namens het team van de Koningin Emmaschool – de Lelie Nijkerk,

Sigrid van den Berg

Copyright 2024