MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).  Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Via de MR op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Hierbij een aantal voorbeelden van onderwerpen, die besproken worden in de MR :

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de schoolgids
  • de verkeersveiligheid rond de school
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
  • overige belangrijke zaken

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:
Bertha Pol (ouder/verzorger van een leerling),  , Gerda Immerzeel (medewerker Lelie Nijkerk), Arina Fredrikze (medewerker Lelie Nijkerk), Nynke Besselsen (medewerker Lelie Nijkerk) en Sonja van Valkengoed (medewerker Koningin Emmaschool).

Heeft u iets voor de MR, stuur dan gerust een mail naar Chantal Spoel (teamlid van de MR): mr@emmalelie.nl
Neemt u liever contact op met André Knevel (ouderlid van de MR), dan kan dat ook: oudergeleding.mr@emmalelie.nl

Copyright 2022