MR

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor alle geïnteresseerden toegankelijk.
De MR vergadert op de volgende data:

  • Maandag 9 april 2018
  • maandag 18 juni 2018

De MR bestaat uit 5 personen. Als oudergeleding zitten Marc Hazeleger (vader David) en Wilco van Deuveren (vader Mara) in de MR. Linda Koelewijn en Elvera Stitselaar vertegenwoordigen het team van de KES. Marieke Bom is de afgevaardigde van de directie.
Vragen en/of opmerkingen zijn welkom bij de MR-leden of kunnen gemaild worden naar MR@emmaschool-nijkerk.nl

Wilco van Deuveren
Ouder leerling

Marc Hazeleger
Ouder leerling

Linda Koelewijn
Leerkracht

Elvera Stitselaar
Leerkracht

Marieke Bom
Directrice

Copyright 2020