MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).  Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Via de MR op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Hierbij een aantal voorbeelden van onderwerpen, die besproken worden in de MR :

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de schoolgids
  • de verkeersveiligheid rond de school
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
  • overige belangrijke zaken

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:
De volgende ouders maken deel uit van de MR: Niqui Reeskamp, Esther van de Mijden, Khalid Veldman. Vanuit het team zijn de volgende collega’s lid: Gerda Immerzeel, Hilde Ruizendaal en Sonja van Valkengoed.

Heeft u iets voor de MR, stuur dan gerust een mail naar Gerda Immerzeel (teamlid van de MR): mr@emmalelie.nl
Neemt u liever contact op met Niqui Reeskamp (ouderlid van de MR), dan kan dat ook: oudergeleding.mr@emmalelie.nl

Copyright 2024