MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).  Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Via de MR op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Hierbij een aantal voorbeelden van onderwerpen, die besproken worden in de MR :

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de schoolgids
  • de verkeersveiligheid rond de school
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
  • invulling geven aan het Emmacafé (ideeën aandragen)

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:
Albert van Diest (ouder/verzorger van een leerling), Andre Knevel (ouder/verzorger van een leerling), Bertha Pol (ouder/verzorger van een leerling), Chantal Spoel (leerkracht Koningin Emmaschool), Moniek de Kleine (leerkracht Lelie Nijkerk) en Linda Meeuwissen (leerkracht Koningin Emmaschool).

Heeft u iets voor de MR, stuur dan gerust een mail naar: MR@emmalelie.nl

De vergaderdata van het schooljaar ’21 – ’22 zijn/waren:

Copyright 2022