Visie en missie

De identiteit van de school is de basis voor de visie en de missie.

Mensvisie

Kinderen zijn voor ons: volwaardige mensen, nog klein en volop in ontwikkeling.

Als volwaardig mens heeft een kind een eigen identiteit, eigen interesses, eigen gevoelens, eigen capaciteiten en eigen tekorten.

In die zin is iedereen weliswaar anders, maar er is niemand minder dan een ander. Voor ons is het vertrekpunt dat wij ieder kind onvoorwaardelijk accepteren zoals het is.

 1. Het menszijn wordt gekenmerkt door een viertal relaties:
 • de relatie tot God
 • de relatie tot zichzelf
 • de relatie tot de medemens en
 • de relatie tot de scheppping (de natuur)
 • Ieder kind zal een evenwicht moeten vinden in de beleving van de genoemde relaties.
 1. Ieder mens/ kind is uniek en heeft voor God een onvervangbare menselijke waarde.
 2. Ieder mens/ kind moet in vrijheid kunnen leren en kunnen kiezen, steeds aangepast aan zijn/ haar ontwikkelingsniveau, zodat alle talenten ontplooid kunnen worden.
 3. In de opvoeding moet tegemoet gekomen worden aan de behoeften die elk kind heeft:
 • lichamelijke behoeften
 • behoefte aan affectie
 • behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit
 • behoefte aan erkenning
 • behoefte zichzelf als competent te ervaren
 • behoefte om moreel in orde te zijn

 

Het beste uit de leerling

Onze ambitie is het ontwikkelen van een veelzijdig en stimulerend schoolconcept, waarin we zoveel mogelijk maatwerk bieden in leren en ontwikkeling.

De sterke kanten van ons onderwijs zijn: de betrokkenheid van leerkrachten en kinderen, het brede en gevarieerde onderwijsaanbod, de interesse voor het onderwijs

en de ontwikkeling daarvan, de sfeer van veiligheid en de opbrengsten in de zin van kansrijk en doorstroming.

We willen graag werken aan het verder stimuleren van de prestatiemotivatie van leerlingen die dat nodig hebben en aan het beter benutten van de leermogelijkheden: het beste uit de leerling!

Het gaat ons daarbij niet alleen om het behalen van grote prestaties, maar ook om het met toewijding en plezier werken aan de ontplooiing van talenten, affiniteiten en ambities.

De consequenties voor ons onderwijs zijn dan:

 • aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind
 • in het aanbod van leerstof voortdurend prikkelen zich verder te ontwikkelen
 • eisen durven stellen aan het kind
 • het kind in toenemende mate verantwoordelijkheid geven voor het eigen ontwikkelingsproces.

Copyright 2024