De Groepen

De groepen worden voor aanvang van een nieuw schooljaar opnieuw ingedeeld. Dat is nodig omdat in de loop van een schooljaar nieuwe kinderen instromen. Bij de samenstelling van de groepen zijn drie criteria van belang:

  • Leeftijd
  • Niveau van didactische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Momenteel telt de Koningin Emmaschool 7 groepen:
Groep 1/2 (JRK), groep 3, groep 4/5, groep 5/6, groep 6, groep 7 en groep 8.

De Lelie telt 3 groepen:
Groep Jasmijn, groep … en groep …

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG) vindt u momenteel geen foto’s en informatie van onze leerlingen op de website.

Copyright 2020