Aanmelden nieuwe leerling

Wilt u een leerling aanmelden? Aanmeldingen worden gedaan door de intern begeleider van de huidige school van de leerling. De aanmeldingen voor de leerlingen die van de speciale voorschoolse voorzieningen komen worden geregeld door de intern begeleiders van de Koningin Emmaschool-de Lelie Nijkerk. Na de aanmelding beoordelen wij aan de hand van het dossier en eventueel een observatie of wij een passende plek kunnen bieden.

Als wij een passende plek kunnen bieden zal er een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij samenwerkingsverband Zeeluwe. De toelaatbaarheidsverklaring zal worden aangevraagd door de intern begeleider van de school waar de leerling nu zit. De toelaatbaarheidsverklaringen van de leerlingen die van speciale voorschoolse voorzieningen komen worden geregeld door de intern begeleiders van de Koningin Emmaschool-de Lelie Nijkerk.

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben wij geen plaatsen meer beschikbaar. Leerlingen kunnen voor het schooljaar 2024-2025 worden aangemeld voor 17 mei ’24.

Het ziet ernaar uit dat wij het komende schooljaar zullen starten met 9 SBO groepen (een groep extra ten opzichte van het huidige schooljaar) en 3 groepen SO. We willen het komende jaar niet boven de 16 leerlingen per groep uitkomen. In afstemming met de Springplank in Harderwijk en de bestuurder van Educare is de volgende werkwijze afgesproken met betrekking tot de aanmeldingen voor het schooljaar 2024-2025:

  • Leerlingen uit Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken en Putten kunnen aangemeld worden op de Koningin Emmaschool in Nijkerk.
  • Leerlingen van scholen uit Ermelo of die in Ermelo woonachtig zijn, kunnen worden aangemeld op de Springplank in Harderwijk.

Bovenstaande datum telt niet voor leerlingen die verhuizen en al op een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs zitten. Plaatsingsdatum is dan in overleg.
Aanmelden door intern begeleiders of voorschoolse voorzieningen kan worden gedaan door een mail te sturen naar:

Koningin Emmaschool- de Lelie (SBO) groepen 1 t/m 4:
Conny Kok (c.kok@educare.nl)

Koningin Emmaschool- de Lelie (SBO) groepen 5 t/m 8:
Gertrude van Pijlen (g.vanpijlen@educare.nl)

Koningin Emmaschool- de Lelie (SO):
Danielle Roordink (d.roordink@educare.nl)

Als het duidelijk is dat kinderen geplaatst kunnen worden zijn ouders welkom voor een kennismakingsgesprek met onze directeur Sigrid van den Berg. U kunt contact opnemen via de mail (s.vandenberg@educare.nl) of telefonisch maandag t/m donderdag (033-2451371).

Copyright 2024