Aanmelden nieuwe leerling

Voor het schooljaar 2023-2024 werken we met onderstaande data van aanmelding en plaatsing.
Ouders en verzorgers zijn welkom voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Neemt u dan contact op met school: 033-2451371.
Na de aanmelding beoordelen wij aan de hand van het dossier en eventueel een observatie of wij een passende plek kunnen bieden.
Na het lezen van het dossier wordt de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband verzorgd door
de intern begeleider van de school waar uw kind nu zit.

De aanmeldingen voor de leerlingen die van de speciale voorschoolse voorzieningen komen wordt geregeld door de intern begeleiders
van de Koningin Emmaschool of de Lelie Nijkerk. Onderstaand schema telt niet voor leerlingen die verhuizen en al op een school voor speciaal onderwijs of speciaal
basisonderwijs zitten. Plaatsingsdatum is dan in overleg.

Aanmelden voor: Start:
Schooljaar 23/24 15 mei 2023 21 augustus 2023
15 september 2023 01 november 2023
01 december 2023 31 januari 2024
05 april 2024 13 mei 2024 (indien er plaats is)
17 mei 2024 26 augustus 2024

 

Copyright 2023