Informatie

Identiteit

De Koningin Emmaschool is een protestants- christelijke school voor speciaal basisonderwijs.

De Bijbelse boodschap is de grondslag en uitgangspunt voor ons werken met de kinderen.

De identiteit klinkt door in ons onderwijs en is de basis voor de manier waarop wij met de kinderen en met elkaar omgaan.

Daarnaast komt de identiteit tot uiting in de godsdienstlessen, het beginnen en eindigen van de schooldag en het gebed bij het gezamenlijk eten tussen de middag.

Wij achten het christelijk geloof van belang voor de vorming van de kinderen. Het geeft ons richting bij de beantwoording van vragen over de zin van het leven en over het inrichten van een menswaardig bestaan.

Geloven is leven in vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid. In de schoolpraktijk proberen wij begrippen als “liefde tot God en de medemens, leven in het verbond, leven uit de belofte, trouw, hoop, respect, rentmeesterschap en solidariteit”concreet te maken.

De identiteit uit zich ook in het meegeven van normen en waarden, zorg voor een veilig en plezierig pedagogisch klimaat. Pesten, discrimineren en grensoverschrijdend taal- gebruik worden niet getolereerd.

Copyright 2024