Wat is PBS? »

Omdat wij als Koningin Emmaschool het schoolklimaat erg belangrijk vinden, hebben wij gekozen om te gaan werken met PBS. Wat is het doel van PBS? Het doel van PBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen. Hierdoor wordt het leren bevorderd. Met PBS maken we concreet wat wij qua gedrag van leerlingen verwachten […]

Lees verder »

PBS op school »

We zijn het nieuwe schooljaar weer goed gestart met Positive Behavior Support. De afgelopen 2 jaar hebben we al veel geleerd en met elkaar verkend, dit jaar zitten we in ons laatste invoering jaar. Ook in onze tijdelijke huisvesting ziet u overal de picto’s waar we het gedrag beschrijven dat we van de kinderen verwachten. […]

Lees verder »

Start de Lelie Nijkerk »

In onze school start na de grote vakantie de Lelie Nijkerk. De leerlingen van onze school die daar naar toe gaan hebben al een kennismakingsmiddag op de Lelie gehad. Na de vakantie zitten ze bij ons in het gebouw aan de Bizetlaan. De leerkrachten zijn Danielle Roordink en Suzan Deetman. De groep krijgt de naam Anjer. […]

Lees verder »

Renovatie en verhuizing »

Renovatie en verhuizing Afgelopen weken zijn er onderzoeken uitgevoerd of er vleermuizen in de school zijn. Ze zijn niet aangetroffen. We kunnen dus opnieuw de omgevingsvergunning aanvragen. We hopen en verwachten dat de laatste financiële zaken ook geregeld kunnen worden zodat de renovatie na de vakantie kan gaan starten. De verhuiswagen staat woensdag 3 juli […]

Lees verder »

Avondvierdaagse Putten »

Lees verder »

De Veluwe Wandeltocht! »

Lees verder »

Jens is geboren! »

Zondag 23 april is juf Elvera bevallen van een gezonde zoon! Zijn naam is Jens, weegt 3635 gram en is 51 cm lang. In het geboortekaartje staat: Door hem bedacht, door Hem gemaakt door Hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een wonder! We wensen juf Elvera, Henri, grote zus […]

Lees verder »

PBS »

PBS Omdat wij als Koningin Emmaschool het schoolklimaat erg belangrijk vinden, hebben wij gekozen om te gaan werken met PBS. Wat is het doel van PBS? Het doel van PBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen. Hierdoor wordt het leren bevorderd. Met PBS maken we concreet wat wij qua gedrag van leerlingen […]

Lees verder »

Renovatie »

Helaas moeten we nog even wachten op de definitieve start maar de voorbereidingen gaan alle- maal door. We hopen dat we na de grote vakantie met de renovatie kunnen beginnen maar er is nog niets zeker. We bezoeken wel vast de sportbasisschool aan de Bizetlaan en bekijken hoe we straks in dit gebouw zo goed […]

Lees verder »

ZML-voorziening op de KES »

Nijkerk, een plek voor ál onze kinderen. Het afgelopen jaar zijn er in Nijkerk verschillende platformavonden geweest met het thema “Nijkerk; een plek voor al onze kinderen”. Op deze avonden hebben bewoners van Nijkerk samen met professionals gesproken over de wensen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst van de kinderen in Nijkerk. Het ging […]

Lees verder »

Copyright 2018 Emmaschool Nijkerk